fb instagram yt

delivery

Để trở thành đối tác nhượng quyền của Smoothie Factory Vietnam, bạn cần thực hiện 7 bước sau:

1
Bước 1
Hoàn thành mẫu đơn online.
2
Bước 2
Trao đổi qua điện thoại.
3
Bước 3
Tìm kiếm mặt bằng.
4
Bước 4
Thỏa thuận nhượng quyền.
5
Bước 5
Thiết kế cửa hàng.
6
Bước 6
Đào tạo nhân viên.
7
Bước 7
Khai trương cửa hàng.