fb instagram yt

delivery

HỖ TRỢ

Hợp Tác Với Các Đối Tác Nhượng Quyền Để Tối Đa Hóa Lợi Nhuận

Hỗ trợ xuyên suốt là điểm khác biệt của Smoothie Factory với những thương hiệu khác. Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi các chỉ số quan trọng, giải quyết các thách thức khi vận hành cửa hàng, và tăng hiệu suất hoạt động. Ngoài ra, chúng tôi không ngừng hợp tác để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới tốt nhất tùy theo từng thị trường.

Sau khi cửa hàng đầu tiên được mở, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn mọi thứ vào mỗi tuần trong 2 đến 3 tháng - đủ để người mua nhượng quyền độc quyền có thể điều chỉnh việc quản lý cửa hàng. Và khi họ muốn mở rộng vệc kinh doanh, chúng tôi sẽ hỗ trợ xuyên suốt tối thiểu trong vòng 30-45 ngày - vào bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ làm việc với các người mua nhượng quyền trong quý đầu tiên của năm để xem xét lại thực đơn và các kế hoạch kinh doanh.