fb instagram yt

delivery

HỖ TRỢ

Hợp Tác Với Các Đối Tác Nhượng Quyền Để Tối Đa Hóa Lợi Nhuận

Smoothie Factory hỗ trợ đào tạo chuyên sâu cho các đối tác nhượng quyền. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài ba tuần bao gồm tất cả các chủ đề liên quan đến hoạt động của cửa hàng. Chương trình đào tạo sẽ khác nhau tùy vào từng thị trường nhằm mục đích tiếp cận và đào tạo thêm thành viên trong nhóm và giảm chi phí ban đầu.

Tuần đầu tiên sẽ đào tạo dựa trên giáo trình, tuần thứ hai và thứ ba sẽ hướng dẫn các bước cần thiết để mở 1 cửa hàng chuẩn bị cho ngày khai trương. Các chủ đề bao gồm kiến thức về smoothie, nước ép trái cây, dịch vụ khách hàng, và các kỹ năng bán lẻ, cộng với một số hội thảo kéo dài ba tiếng gọi là "sự hiểu biết sản phẩm". Nhân viên cũng sẽ được đào tạo cách sử dụng máy tính tiền, phong cách bán hàng và vệ sinh an toàn thực phẩm, làm thế nào để duy trì và làm sạch thiết bị, giải thích công thức cho khách hàng, chịu trách nhiệm cá nhân đối với việc vệ sinh cửa hàng, và nhiều hơn nữa.

 

Ngoài ra, chúng tôi còn đào tạo riêng 2 tuần cho quá trình bán hàng và nhượng quyền thương mại. 2 tuần này được lên kế hoạch khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu phát triển thương hiệu thông qua việc nhượng quyền thương mại.