fb instagram yt

delivery

HỖ TRỢ

Hợp Tác Với Các Đối Tác Nhượng Quyền Để Tối Đa Hóa Lợi Nhuận

Lựa chọn địa điểm là rất quan trọng cho sự thành công của một cửa hàng Smoothie Factory mới. Nhóm phát triển Smoothie Factory sẽ làm việc với các đối tác nhượng quyền để xem xét các tiêu chuẩn về địa điểm đặt cửa hàng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thương lượng các điều khoản quan trọng của hợp đồng thuê địa điểm để đảm bảo tính ổn định và có lợi cho công ty của bạn.

Là 1 người mua nhượng quyền độc quyền, bạn sẽ được tiếp cận với các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc với người thiết kế cửa hàng của bạn hay của chúng tôi để phát triển cửa hàng Smoothie Factory phù hợp với thị trường và những quy định tại quốc gia sở tại. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong suốt giai đoạn thiết kế để đảm bảo rằng mỗi cửa hàng Smoothie Factory sẽtruyền tải đúng hình ảnh và nét đặc trưng cua thương hiệu. Khi các bản vẽ kiến trúc được hoàn thành, chúng tôi sẽ làm việc với nhóm của bạn và nhà thầu được lựa chọn để hoàn thành việc xây dựng cửa hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả để giảm thiểu chi phí.